Migawka: Dąć można tylko na świeżym powietrzu…

W Par­ku Mis­sis­sau­ga Valley
orkie­stra kościel­na z Mar Elias
EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ONTARIO
ćwi­czy w warun­kach polowych

Reklama