Migawka: Dąć można tylko na świeżym powietrzu…

W Parku Mississauga Valley
orkiestra kościelna z Mar Elias
EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ONTARIO
ćwiczy w warunkach polowych