Migaw­ka: Dąć moż­na tyl­ko na świe­żym powietrzu…

W Par­ku Mis­sis­sau­ga Valley
orkie­stra kościel­na z Mar Elias
EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ONTARIO
ćwi­czy w warun­kach polowych