W szkołach w Ontario zajdą duże zmiany

Rząd prowincji zakończy w klasie 9 proces tzw streamingu czyli kierunkowania nauki w zaleóności od wyboru przyszłości przez ucznia – albo studia wyższa albo kursy o bardziej praktycznym charakterze

Obecnie uczniowie uczęszczają albo na kursy akademickie (uniwersyteckie) lub kursy, które są bardziej praktyczne.

Dane wykazały, że studenci czarni, rdzenni i o niskich dochodach częściej zapisują się na kursy o praktycznym charakterze.

Minister edukacji Stephen Lecce uznał tę praktykę systemu oświatowego za jedną z niewielu o „systemowym, rasistowskim i dyskryminującym” charakterze

Statystyki  pokazują, że uczniowie klas praktycznych cztery i pół razy częściej nie zdobywają dyplomu ukończenia szkoły,  ​​ci,  którzy uczą się matematyki  w streamingu “praktycznym” na poziomie klasy 9, praktycznie nie mają szans pójść na uniwersytet.

Prowincja planuje również zakazać zawieszania w prawach uczniów w szkole podstawowej i zaostrzyć zasady, by zagwarantować iż nauczyciele pozwalający sobie na rasistowskie komentarze są pociągani do odpowiedzialności.