Dwóch pacjentów w szpitalu Credit Valley uzyskało  w ciągu 48 godzin pozytywny wynik testu na obecność nowego koronawirusa, co spowodowało, że Peel Public Health zadeklarował w placówce stan epidemii.

Pacjenci przebywają na Oddziale 1C w szpitalu w Mississauga. Testy dały wynik pozytywny w ciągu 48 godzin między 7 lipca a 9 lipca.

„W porozumieniu z Peel Public Health ogłoszono wybuch COVID-19”, poinformował Trillium Health Partners na swojej stronie internetowej.

Wdrożono środki kontroli zakażeń, aby ograniczyć i zapobiec dalszemu przenoszeniu się wirusa na innych pacjentów.

Ognisko COVID-19 zostaje zadeklarowane, gdy dwóch lub więcej pacjentów lub personel na określonym obszarze zostaje  zidentyfikowanych w ciągu 14 dni, przy dużym prawdopodobieństwie nabycia infekcji w szpitalu.

Gdy ogłaszany jest na oddziale stan epidemii między innymi

• zostaje on zamknięty na wszelkie nowe przyjęcia;

• Pacjenci z COVID-19 zostają przeniesieni do wyznaczonego obszaru