Rząd Kolumbii Brytyjskiej ogłosi zaktualizowany plan bezpiecznego powrotu do szkół publicznych podczas pandemii COVID-19.

Plan opiera się na nauce wyciągniętej w maju zeszłego roku, kiedy uczniowie od przedszkola do klasy 5 mieli możliwość uczęszczania do szkoły na pół etatu, a uczniowie klas od 6 do 12 mogli uczęszczali  jeden dzień w tygodniu, kontynuując zajęcia wirtualnie.

Wznowienie nauki w klasach, nastąpi 8 września.

Plan będzie na tyle elastyczny, aby zareagować na możliwość drugiej fali COVID-19.