We wrześniu uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się w pełnym wymiarze godzin, poinformowały w czwartek władze Ontario, natomiast w kuratoriach  o dużej liczbie uczniów szkoły średnie będą korzystać z modelu hybrydowego

Minister Edukacji Ontario Stephen Lecce powiedział, że prowincja zatrudni do 1200 nowych pomocy;, aby zapewnić łatwy dostęp do produktów sanitarnych dla uczniów i personelu po ponownym otwarciu szkół.

Większość uczniów szkół średnich będzie dzieliła swój czas między naukę w klasie a naukę online.

„Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom, nie podejmę żadnego niepotrzebnego ryzyka” – powiedział Premier Doug Ford na swoim codziennym spotkaniu informacyjnym dotyczącym COVID-19 w czwartek po południu.

Rozmiary klas pozostaną na maksymalnym poziomie obowiązującym przed wybuchem COVID-19.

Uczniowie szkół średnich w 24 „wskazanych kuratoriach” – głównie na obszarach miejskich i podmiejskich o stosunkowo dużej liczbie uczniów – będą uczęszczać do szkoły co drugi dzień, w grupach liczących około 15 osób.

Uczniowie w klasach od 4 do 12 będą musieli nosić w szkole niemedyczną maskę lub zakrycie twarzy . Młodsze dzieci będą do tego zachęcane, ale nie będzie to wymagane.

Dla nauczycieli i innego personelu zostaną zapewnione maski medyczne.

Rodzice będą mogli zrezygnować z zajęć stacjonarnych dla swoich dzieci, jeśli tylko zechcą. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zmagają się z uczeniem się na odległość, będą mogły codziennie uczęszczać do szkoły na zajęcia.

Ministerstwa edukacji i zdrowia planują utworzenie nowego „szkolnego systemu monitorowania zdrowia”, który będzie używany do śledzenia wszelkich możliwych przypadków COVID-19 w placówkach.

Uczniowie i pracownicy, u których wystąpią jakiekolwiek objawy COVID-19, zostaną „natychmiast oddzieleni”. Każdy, kto uzyska wynik pozytywny, nie będzie mógł wrócić do szkoły, dopóki nie zostanie zatwierdzony przez miejscowych urzędników zdrowia publicznego, a ci, którzy uzyskają wynik negatywny, będą musieli być wolni od objawów przez 24 godziny przed powrotem.

Urzędnicy ds. Zdrowia publicznego przeprowadzą również ukierunkowany program testów dla uczniów szkół średnich, ponieważ są oni bardziej narażeni na zakażenie niż młodsze dzieci.

Według dr Barbary Yaffe, zastępcy dyrektora ds. Zdrowia w Ontario, rząd zatrudni   500 dodatkowych pielęgniarek zdrowia publicznego

 

Rząd prowincji zapowiada, że ​​zainwestuje łącznie 309 milionów dolarów w plan ponownego otwarcia szkół, w tym:

60 milionów dolarów na maski i środki ochrony indywidualnej.
80 milionów dolarów na zatrudnienie, w tym zatrudnienie do 1200 dodatkowych opiekunów.
25 milionów dolarów na środki czystości.
10 milionów dolarów na szkolenie BHP.
40 milionów dolarów na środki czystości i środki ochrony indywidualnej dla szkolnego systemu transportowego.
23,7 miliona dolarów na testy laboratoryjne.
50 milionów dolarów na dodatkowe pielęgniarki zdrowia publicznego.
10 milionów dolarów na wsparcie zdrowia psychicznego.
10 milionów dolarów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
„Ponowne otwarcie szkoły ma kluczowe znaczenie dla uczenia się i rozwoju uczniów w Ontario, a także krytycznego wsparcia dla rodzin w powrocie do pracy i umożliwienia ponownego otwarcia gospodarki” – stwierdza ministerstwo w dokumencie informacyjnym dla mediów.

Jeśli chodzi o transport, uczniowie będą mieli przydzielone miejsca w autobusach, a zapis każdego rozmieszczenia miejsc będzie przechowywany w celu śledzenia kontaktów.

Dzieci z tego samego gospodarstwa domowego będą musiały siedzieć razem, a kierowcy otrzymają sprzęt ochronny. Ponadto, często dotykane powierzchnie, takie jak poręcze i oparcia siedzeń, będą czyszczone co najmniej dwa razy dziennie.

Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że nauczyciele, którzy nie chcą wracać do klasy, nadal będą musieli zapewnić uczniom naukę online.

Wczoraj szpital dla chorych dzieci w Toronto opublikował własne, zaktualizowane wytyczne dotyczące ponownego otwierania szkół . Zalecenia obejmują rozłożone w czasie obiady, brak