Nie­spo­koj­nie w Toronto…

Pierw­sze dni sierp­nia przy­nio­sły nad połu­dnio­we Onta­rio nie­spo­koj­ną pogo­dę. We wto­rek 4.08.2020 po połu­dniu wyda­no dla mia­sta Toron­to ostrze­że­nie przed tornadem.

 

Reklama