Szkoła Polish immersion w Toronto

W Toronto, blisko granicy z Mississaugą, od nowego roku szkolnego czynna będzie nowa polska szkoła prywatna działająca według formuły znanej tu w przypadku języka francuskiego jako French Immersion, z tym, że nie z językiem francuskim, a polskim. Więcej o nowej szkole można przeczytać na stronach https://quovadisschool.ca/. Szkoła jest prywatną inicjatywą kilku Polek i od razu warto dodać, że nie ma nic wspólnego z tzw. programem Quo Vadis. Zapraszamy na rozmowę z jedną z założycielek p. Katarzyną Roś. Druga pani Ula Galster jest obecnie na urlopie, a p. Roś towarzyszyła w czasie wywiadu pani Magdalena Rutkowska.
W materiałach szkolnych możemy przeczytać:
GWARANTUJEMY:
 Wysoki poziom nauczania, poza standardy programowe
 Promowanie polskiego języka i kultury
 Wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowości ucznia tak aby stał się dojrzały, odpowiedzialny i samodzielny, a wszystko odbywać się będzie w przyjaznej atmosferze
 Wychowanie w poszanowaniu katolickich wartości