Wojna o Białoruś

W polskiej narracji próbuje się przedstawić wydarzenia na Białorusi, jako niemalże tożsame z polskimi wypadkami – obalaniem komunizmu – tymczasem mamy do czynienia z podjętą z powodów geostrategicznych próbą zdestabilizowania tego kraju i przeciągnięcia go na stronę koalicji antychińskiej – na razie – anty rosyjskiej – argumentuje w swym wideofelietonie Andrzej Kumor