Przedstawiamy kilka wpisów z oficjalnej strony prezydenta Putina:

Rozmowa telefoniczna z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu
Z inicjatywy strony izraelskiej Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną z premierem państwa Izrael Benjaminem Netanjahu.

Przywódcy wymienili poglądy na temat uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście niedawnego porozumienia między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o pełnej normalizacji stosunków dwustronnych. Strona rosyjska podkreśliła swoje zasadnicze stanowisko poparcia sprawiedliwego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemu palestyńskiego oraz wyraziła nadzieję, że porozumienie między Izraelem a ZEA przyczyni się do wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Przeanalizowano sytuację w Syrii. Odnotowali wzajemne zainteresowanie dalszą koordynacją w sektorze syryjskim w celu zwalczania międzynarodowego terroryzmu.

Omówili także aktualne zagadnienia współpracy rosyjsko-izraelskiej, w tym w dziedzinie handlu i gospodarki. Potwierdzili zamiar dalszego rozwoju współpracy w zwalczaniu rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, w tym badań klinicznych i produkcji szczepionek.

Postanowiono zintensyfikować kontakty na różnych szczeblach.


Rozmowa telefoniczna z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką
Władimir Putin odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Republiki Białoruś Aleksandrem Łukaszenką.

Kontynuowano dyskusję na temat sytuacji na Białorusi. Aleksander Łukaszenko poinformował o działaniach podejmowanych w celu normalizacji sytuacji w kraju.

Poruszyli również temat dwustronnej współpracy w zwalczaniu zakażenia koronawirusem.


Rozmowa telefoniczna z premierem Włoch Giuseppe Conte
Władimir Putin z inicjatywy strony włoskiej przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Włoch Giuseppe Conte.Omawiając aktualne kwestie w stosunkach rosyjsko-włoskich, uzgodniono w szczególności zintensyfikowanie współpracy w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym prace nad szczepionkami zapobiegającymi tej chorobie.

W wymianie poglądów na temat sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich strona rosyjska podkreślała nieproduktywność wszelkich prób ingerencji w wewnętrzne sprawy republiki i wywierania presji na jej kierownictwo. Wyrażono zrozumienie, że najważniejsze jest teraz zapobieganie eskalacji.

W odniesieniu do kryzysu w Libii zauważono, że nie ma on rozwiązania militarnego i musi zostać rozwiązany wyłącznie środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Stwierdzono potrzebę szybkiego wznowienia dialogu wewnątrzlibijskiego.

Poruszono także sytuację wokół hospitalizacji A. Nawalnego. Strona rosyjska podkreśliła niedopuszczalność pospiesznych i bezpodstawnych zarzutów w tym zakresie oraz zainteresowanie dokładnym i obiektywnym zbadaniem wszystkich okoliczności zdarzenia.


Prezydent Putin na Krymie

Prezydent w towarzystwie ministra transportu Jewgienija Dietricha , dyrektora generalnego VAD JSC Valery Abramov i głównego technologa VAD JSC Andrey Volkov jechał za kierownicą Aurusa piątym nowym odcinkiem autostrady Tavrida.

Szef państwa zapoznał się ze stanowiskami informacyjnymi na temat etapów budowy autostrady i krótko rozmawiał z pracownikami VAD SA, po czym wydał pozwolenie na otwarcie ruchu samochodowego na budowanych odcinkach.

Czteropasmowa droga Tavrida pierwszej kategorii technicznej znajduje się w granicach dwóch podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej – w Republice Krymu i w federalnym mieście Sewastopol. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2023 roku. Do końca 2020 roku zostanie oddane 250,7 km z Kerczu do Sewastopola.

W ramach budowy drogi powstanie 95 sztucznych obiektów (mostów i wiaduktów), 18 węzłów komunikacyjnych, 30 napowietrznych przejść dla pieszych z windami dla grup osób o ograniczonej mobilności.