Protesty mniej i bardziej poprawne

Podczas jednych protestów zwraca się uwagę na brak masek, a podczas innych w ogóle nie ma takiego tematu