Oprócz obaw związanych z wielkością klas, wielu rodziców dzieci w wieku szkolnym w Ontario jest zaniepokojonych notatką instruującą nauczycieli w zakresie zmian w protokołach samoizolacji.

Nauczyciele, którzy mieli bliski kontakt z osobą doświadczającą objawów COVID-19 – na przykład członkiem ich gospodarstwa domowego – nie będą musieli się izolować.

Zmiany te weszły w życie 21 września i od tego momentu nauczyciele, którzy zdecydują się na samoizolację z takiego, będą musieli wrócić do pracy lub skorzystać ze zwolnienia chorobowego lub bezpłatnego dnia wolnego.

Jednak osoby, które wejdą w bliski kontakt – na przykład ktoś z ich gospodarstwa domowego – z osobą podejrzaną o wirusa, nadal będą musiały się izolować.

Ponadto osoby, które zostały poinformowane przez kierownika ds. zdrowia publicznego, że istnieje wysokie ryzyko ich bliskiego kontaktu z potwierdzonym przypadkiem poprzez śledzenie kontaktów, również muszą się izolować.