Stra­szy się nas sta­ty­sty­ką zara­żeń, czas wziąć spra­wy w swo­je ręce czas prze­mó­wić poli­ty­kom do rozsądku