Jedynym pozytywem pontyfikatu Franciszka jest to, że doceniamy pontyfikat Jana Pawła II, tym bardziej że doceniany przez możnych tego świata Franciszek nie ukrywa swojej niechęci do papieża Polaka i jego nauczania.

Dodatkowo coraz częściej lewicowcy w ramach walki z Kościołem coraz śmielej szkalują Jana Pawła II. Padają nawet postulaty obalania pomników papieża Polaka. Antyklerykalna kampania nienawiści spowszedniała, a przez to zapewne coraz więcej ludzi uznaje zasadność antykatolickich bredni. Odtrutką na kłamstwa szkalujące zmarłego Ojca Świętego może być wielotomowa biografia Jana Pawła II pióra Jolanty Sosnowskiej.

Jan Paweł II niewątpliwie odegrał znaczącą rolę w dziejach Polski. Osoba papieża Polaka mobilizowała jego rodaków do trwania w oporze wobec komunistycznej okupacji. I choćby z tego tytułu warto poznać biografie świętego. Użyteczna w tym będzie biografia św. Jana Pawła II „Hetman Chrystusa”

Czwarty (ostatni) tom biografii Jana Pawła II „Hetmana Chrystusa”, na 488 stronach (jak informuje wydawca pracy) „opowiadając o schyłku pontyfikatu, opowiada zarazem o nadal intensywnej posłudze, o heroicznym wypełnianiu Piotrowej misji aż do ziemskiego końca”.

Zdaniem wydawnictwa Biały Kruk Jan Paweł II „nie miał spokojnej starości. Wręcz przeciwnie – zmagał się jak nigdy dotąd z siłami agresywnego zła, także w samym Kościele. Utrata dawnej sprawności ruchowej wyhamowała dynamizm Papieża. Tron musiał zamienić na wózek inwalidzki. Nic nie było jednak w stanie wyhamować ewangelizacyjnego i kapłańskiego entuzjazmu Hetmana Chrystusa. W opisywanym czasie – od drugiej połowy 1997 r. do 2 kwietnia 2005 r. – Jan Paweł II odbył 26 zagranicznych podróży apostolskich (w tym dwie do Ojczyzny), kontynuował pielgrzymki po Włoszech, wizytacje rzymskich parafii, a także – aż do ostatecznej utraty głosu – środowe audiencje ogólne i niedzielną modlitwę z wiernymi na Anioł Pański. Nauczał, napominał, przestrzegał, pisał. Zdołał bezpiecznie i pewnie przeprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dane Mu było zasiadać na tronie Piotrowym blisko 27 lat (trzeci co do długości pontyfikat w historii) i skutecznie bronić czystości nauki wiary”.

W opinii wydawnictwa Biały Kruk „po śmierci Jana Pawła II ataki na Niego jeszcze się nasiliły. Dla reprezentantów zła pozostawał bowiem wciąż groźny – za sprawą nieprzemijającej aktualności Jego nauczania. Dlatego w tych czterech wielkich tomach „Hetmana Chrystusa” Jolanta Sosnowska opisała szczegółowo nie tylko przebieg życia Wielkiego Polaka, ale skrupulatnie przybliżyła Jego” nauczanie.

Równie interesujące, jak tom IV są i tomy poprzednie. Zdaniem wydawcy pracy Jan Paweł II miał „dar jednoczenia ludzi na całym świecie wokół światła Chrystusowej nauki. Obejmujący lata 1990-1997 tom trzeci „Hetmana Chrystusa” – największej na świecie biografii Papieża Polaka – ukazuje św. Jana Pawła II zmagającego się z wieloma zagrożeniami. Przed Papieżem Polakiem stają kolejne wyzwania, z którymi musi borykać się Kościół. Nie tylko wtedy, także dziś”.

Jak przypomina wydawnictwo Biały Kruk „Jan Paweł II odwiedzał w latach 1990-97 m.in. kraje postkomunistyczne, w tym trzykrotnie Polskę. W 1991 r. w Ojczyźnie spotkał się nagle z wyraźną niechęcią ze strony kształtujących się wówczas nowych elit nastawionych na współpracę z komunistami, co jaskrawo kontrastowało z entuzjazmem narodu. Wołał uporczywie i niestrudzenie o budowanie „Europy ducha”, o właściwe używanie wolności, respektowanie Dekalogu i opartej na nim sprawdzonej przez wieki moralności. Nader częste były też wtedy podróże na Czarny Ląd w związku z nadziejami duszpasterskimi, jakie Papież wiązał z tym kontynentem. Hetman Chrystusa walczył ponadto z pedofilią w Kościele, z prostytucją i pornografią, z ujawniającymi się już wtedy hasłami ideologii gender, o czym ogół społeczeństwa nie miał wtedy jeszcze najmniejszego pojęcia”.

W opinii wydawcy pracy „szczególnie widoczne były niezłomne i skuteczne zmagania Jana Pawła II o ostateczny kształt dokumentów końcowych dwóch ONZ-owskich konferencji: Konferencji nt. Zaludnienia i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie (Pekin, 1995). Gdyby nie Papież Polak, ofensywa gender nastąpiłaby już dużo wcześniej; nic dziwnego, że środowiska te do dziś lękają się go i ze wszystkich sił zwalczają”.

Według wydawnictwa Biały Kruk „niedysponujący żadnymi dywizjami ani armatami Jan Paweł II, prawdziwy hetman Chrystusa, mimo słabnących sił, wspierania się na lasce – w tym okresie trzykrotnie trafia do szpitala – walczył o zaprzestanie bratobójczych wojen na Bliskim Wschodzie i Bałkanach, w Rwandzie, Somalii, Angoli. Walczył też nieustannie o rodziny, obronę ludzkiego życia i godność kobiet. Już wówczas był stale atakowany przez rosnące w siłę liberalno-lewicowe mass media”.

Z noty wydawcy można się dowiedzieć, że, 432 stronicowy „drugi tom »Hetmana Chrystusa« wkracza w kolejny intensywny rozdział ewangelizacji świata tylko przyhamowany próbą zabójstwa Papieża Polaka. Odbywamy z Janem Pawłem II następne podróże po świecie, w tym bardzo niebezpieczne, do targanych wojnami domowymi państw Ameryki Łacińskiej i Afryki, do obcych wyznaniowo krajów azjatyckich, do wielu krajów wyspiarskich, a także dwie pielgrzymki do Ojczyzny. Obserwujemy, jak osobowość Papieża Polaka wpływa nie tylko na pojedynczych ludzi, ale na światową politykę; dzięki niemu np. pokojowo kończy się konflikt o Falklandy-Malwiny, a także spór argentyńsko-chilijski o kanał Beagle. Jesteśmy świadkami, jak Ojciec Święty gorąco zabiega o zakończenie wszystkich wojen. Uczestniczymy w jego rozmowach z najważniejszymi politykami – w tym z Ronaldem Reaganem i Michaiłem Gorbaczowem. Bierzemy także udział w audiencjach z najbiedniejszymi i zupełnie nieznanymi, a wielce ciekawymi ludźmi. Poza tym towarzyszymy Papieżowi podczas wakacji w Alpach i Dolomitach, podziwiamy wraz z nim Mont Blanc. Ze wzruszeniem śledzimy ponadto kolejne dowody nieustannej troski Jana Pawła II o Polskę i jego reakcje na przełom „okrągłostołowy” w 1989 r. Autorka odkrywa kulisy wielu wydarzeń”.

Zdaniem wydawcy wielką wartością wielotomowej biografii świętego „są liczne cytaty z oficjalnych i prywatnych wystąpień, a także z pism papieskich. Są to całkowicie aktualne myśli, tak jakby Papież teraz analizował sytuację w Polsce, w Europie i w świecie oraz w Kościele. Zapoznajemy się nie tylko z życiem św. Jana Pawła II, które co prawda przeminęło, ale także z jego nauczaniem, które przeminąć nigdy nie powinno – po to też powstaje to dzieło”.

Jak informuje wydawca pierwszego tomu publikacji „Hetman Chrystusa. Biografia św. Jana Pawła II” „stanowi pierwszy tom opowieści o niezwykłym pontyfikacie Ojca Świętego. Książka ta zrodziła się z fascynacji polskim Papieżem i z niezgody na traktowanie go jako dobrotliwego staruszka i miłośnika kremówek, na umniejszanie jego postaci, przebogatego dorobku i ogromnego autorytetu. Ojciec Święty jawi się tu jako osobowość zachwycająca – pasterz wyrazisty, konsekwentny, inteligentny, odpowiedzialny i odważny”.

Zdaniem wydawcy „wielką zaletą książki jest to, że autorka wędrując śladami Jana Pawła II, umiejętnie przytacza obszerne, najciekawsze fragmenty jego nauczania. Myśli polskiego Papieża okazują się dziś bowiem jeszcze bardziej aktualne niż przed laty! […] Nikt nie objaśniał nowoczesnego świata tak zrozumiale, tak logicznie, jak św. Jan Paweł II”.

W opinii wydawcy „Hetman Chrystusa” „może być swoistym poradnikiem. Znajdziemy w tej książce odpowiedzi na wiele pytań, np. jak rozumieć współczesne podejście do religii, kulturę, historię, prawo, stosunki społeczne, politykę. Jan Paweł II już 40 lat temu dostrzegał wielkie zagrożenia dla rodziny i małżeństwa, które z taką destrukcyjną siłą objawiły się ostatnimi czasy”.

Wydawca uważa, że „Jolanta Sosnowska, snując literacką opowieść o arcybogatym w wydarzenia pontyfikacie św. Jana Pawła II, przybliża miejsca i osoby, z którymi kontaktował się Papież, objaśnia kontekst historyczny oraz sytuacje społeczne i polityczne w danych krajach, omawia trudności albo niebezpieczeństwa wynikłe z wyznawania wiary w Chrystusa w różnych regionach świata. Autorka ukazuje nieustanne zatroskanie Ojca Świętego Polską i ambasadorowanie na jej rzecz we wszystkich krajach i zakątkach globu. Papieskie odniesienia do Ojczyzny często były (rzecz jak dotąd niezauważana w publikacjach) znakomitymi pomostami do tych ludzi, którzy byli wrodzy Kościołowi albo Chrystusowi; szczery patriotyzm Jana Pawła II wzbudzał bowiem powszechny szacunek w świecie. Podziwem zaś napawało – niezależnie od wyznawanych poglądów – jego zaangażowanie modlitewne i wzniosła duchowość”.

Zdaniem wydawcy Jan Paweł II był „jak nasi dawni wodzowie: niezłomny, waleczny, ufający Bogu. I zwycięski. Jego hufce to wszyscy wyznawcy Jezusa. Genialny strateg, utalentowany dyplomata, człowiek ujmujący swą powierzchownością tak samo, jak intelektem czy głębią wiary. Takiego Jana Pawła II poznajemy z kart tej książki, którą czyta się jednym tchem”.

Jak przypomina wydawca „Hetman Chrystusa” to „pierwsza na świecie tak bogata biografia, zaplanowana na 4 wielkie tomy. Ten obejmuje okres kształtowania się nowego Watykanu, nowego modelu papiestwa, zryw misyjny, pierwsze starcia z wrogami Kościoła, zamach na Papieża aż po dziękczynną pielgrzymkę do Fatimy. Świetnym uzupełnieniem dzieła są 163 fascynujące zdjęcia”.

Jan Bodakowski