Queen’s University w Kingston zapowiada, że zmieni patrona budynku, w którym mieści się wydział prawa. Obecnie budynkowi patronuje Sir John A. Macdonald. Macdonald mieszkał i pracował w Kingston, reprezentował też ten rejon w parlamencie. Odegrał też główną rolę w tworzeniu systemu szkół rezydenckich.

Z komunikatu prasowego wydanego przez władze uniwersytetu wynika, że rada uczelni podjęła decyzję w poniedziałek na podstawie rekomendacji sformułowanych przez dziekana wydziału prawa i raportu specjalnej komisji powołanej w celu zbadania sprawy. Uniwersytet przez dwa miesiące prowadził konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 3000 osób.

„Decyzja jest podyktowana obecną misją akademicką uczelni oraz dążeniem do krzewienia takich wartości jak równość, różnorodność i inkluzywność, tak by wszyscy studenci i pracownicy czuli się mile widziani w środowisku uniwersyteckim. Ponadto chcemy walczyć z rasizmem systemowym”, napisał wicekanclerz Patrick Deane.

Dziekan wydziału prawa Mark Walters powiedział, że Macdonald powinien być uhonorowany za swoją rolę w tworzeniu Kanady, nie należy jednak przy tym ignorować tego, co zrobił ludności rdzennej i mniejszościom rasowym. Podczas przeprowadzonych konsultacji można było zauważyć, że postać Macdonalda budzi mieszane uczucia i nie współgra z wartościami promowanymi przez wydział prawa.

W najbliższych miesiącach uczelnia przeprowadzi osobny proces wyboru patrona budynku mieszczącego wydział prawa.