Euge­ni­ka w imię postę­pu — obej­rzyj, żeby nie być głupim

Otwie­ra oczy i ser­ca oczysz­cza sumie­nia i budzi świadomość