Wiele placówek nosi imię najbardziej kultowego burmistrza Mississaugi, ale żadna z nich nie należy do miasta, którym kierowała przez 36 lat – aż do teraz.

Na posiedzeniu rady 28 października radni  Mississauga zatwierdzili wniosek o nadanie  Miejskiej Bibliotece Centralnej – która ma zostać całkowicie przebudowana – imienia byłej burmistrz Hazel McCallion na cześć jej zbliżających się setnych urodzin.

McCallion, która służyła jako burmistrz od 1978 do przejścia na emeryturę w 2014 roku, skończy 100 lat 14 lutego 2021 r. (Co jest również dniem Hazel McCallion w całym Ontario).

W przyszłym roku biblioteka zostanie oficjalnie przemianowana na Bibliotekę Centralną Hazel McCallion.

Wniosek, wysunięty został przez radnego okręgu 6, Rona Starra. McCallion faktycznie służyła mieszkańcom Mississaugi przez 53 lata. Pełniła funkcję wójta i burmistrza Streetsville przed połączeniem się z Mississaugą, a także była radną, zanim została wybrana na burmistrza.