Lauren Siegert Creative Commons Licence

Nowe badania Angus-Reid mówią, że 39 procent ankietowanych nie wie, co zrobi, gdy środki pomocy  pandemicznej, takie jak kanadyjski zasiłek w sytuacjach kryzysowych (CERB), dobiegną końca.

Firma przeprowadziła ankietę wśród 1500 Kanadyjczyków na zlecenie  Credit Canada.

Jeden na czterech Kanadyjczyków korzystał ze wsparcia dochodu, takiego jak CERB i EI. Jeden na dziesięciu  podczas pandemii wykorzystywał odroczenia płatności za kredyty samochodowe, hipoteki, czynsz, linie kredytowe i karty kredytowe.

Około połowa osób otrzymujących wsparcie dochodu lub korzystających z odroczenia płatności stwierdziła, że ​​są przekonani, iż w ogóle nie będą potrzebować pomocy finansowej po zakończeniu tych świadczeń .

10 procent twierdzi, że skorzysta z tradycyjnych pożyczek, takich jak pożyczki rodzinne, pożyczki bankowe i karty kredytowe.