W Kancelarii Premiera odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje to wyjątkowe wydarzenie od 1991 roku. Hasło towarzyszące tegorocznej akcji to „Światło Służby”.

Służba to kluczowa zasada w harcerstwie
Harcerze co roku niosą lampiony ze Światłem, które jest symbolem pokoju. Dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Podstawową zasadą obowiązującą w harcerstwie jest służba. W tym szczególnym dla nas okresie walki z pandemią i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, to właśnie harcerze dają świadectwo swoich idei – służby, samodoskonalenia i braterstwa. Każdego dnia ZHP wykazuje się niezwykłą chęcią pomocy i wsparcia bliźnich.

Dzisiaj z całą mocą dziękuję tym, którzy to światełko nadziei przekazują. Dziękuję za Wasz wysiłek, serce i uśmiech, z wiarą, że ten rok będzie rokiem, gdzie pożegnamy się z epidemią raz na zawsze – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Betlejemskie Światło Pokoju – tradycja łącząca narody

Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła, które odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce stało się tradycją. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

To światełko nadziei w tym roku przekazywane jest w nietypowy sposób. Nie możemy cieszyć się tym jak zwykle. Dlatego tym bardziej dziękuję Wam, harcerze, że pomagacie innym, ludziom, którzy zostali w samotności. – powiedział szef polskiego rządu.