Jeśli nie możesz zapłacić podatku od nieruchomości w terminie z powodu pandemii i lockdowny, możesz mieć prawo do odroczenia płatności.

Na posiedzeniu rady miasta13 stycznia radni z Mississauga opowiedzieli się za uruchomieniem opartego na aplikacjach programu odroczenia podatku od nieruchomości na 2021 r .

Program ten różni się od znacznie szerszego programu odroczenia, który miasto uruchomiło podczas pierwszej fali epidemii w 2020 r., i pozwala kwalifikującym się właścicielom nieruchomości mieszkalnych i biznesowych na złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku od nieruchomości w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wznowiono wszystkie regularne naliczenia podatku od nieruchomości, w tym kary za opóźnienia w płatnościach. Osoby, które kwalifikują się do nowego programu, mogą ubiegać się o odroczenie płatności do 15 grudnia 2021 r.

Na spotkaniu radna okręgu 10, Sue McFadden, poprosiła o poinformowanie o programie również lokalnych MPP. Według McFadden niektórzy MPP uprzednio informowali mieszkańców, że miasto może całkowicie zrezygnować z podatku od nieruchomości.

 

Aby kwalifikować się do programu, właściciele nieruchomości będą musieli podać powód swoich trudności finansowych związanych z COVID, taki jak ekstremalna utrata dochodów, utrata zatrudnienia, zamknięcie firmy, przedłużone zawieszenie wypłaty, niewypłacalność i / lub upadłość. Kwalifikujący się właściciele nieruchomości nie mogą mieć żadnych zaległości podatkowych (długu z tytułu podatku od nieruchomości sprzed marca 2020 r.)

Ci, którzy zostaną zatwierdzeni, nadal będą musieli zapłacić podatki przed 2022 r.

Program zostanie zatwierdzony przez radę 20 stycznia. Po zatwierdzeniu przez radę wnioski można składać online od lutego do 31 marca 2021 r.