Rząd Ontario bierze pod uwagę zwolnienia wśród nauczycieli i pracowników edukacji, wynika z notatki sporządzonej w ministerstwie edukacji.

Notatka została sporządzona 26 lutego 2021 roku przez wiceminister edukacji Nancy Naylor i jest adresowana do związków zawodowych i innych organizacji zrzeszających pracowników edukacyjnych. Padają w niej słowa o tym, że kuratoria oświaty nie powinny znów liczyć na 1,6 miliarda dolarów, które dostały jednorazowo w zeszłym roku. Myśląc o roku szkolnym 2021-22, kuratoria powinny wykazać się dużą ostrożnością w planowaniu i wziąć pod uwagę niepewną liczę uczniów.

“Jednorazowa wypłata 1,6 miliarda dol.” w bieżącym roku szkolnym umożliwiła zatrudnienie ponad 7000 osób, w tym dyrektorów, nauczycieli, asystentów nauczycieli, pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej czy kuratorów.

W notatce znalazł się zapis mówiący o tym, że planowanie zatrudnienia powinno uwzględniać to, że dofinansowanie związane z COVID-19 było jednorazowe. Czyli liczba nadmiarowych nauczycieli będzie większa niż zwykle.

Ministerstwo edukacji potwierdziło treść notatki, zaznaczając jednocześnie, że budżet na ten rok nie został jeszcze przedstawiony. Mamy go poznać 31 marca.