Prezydent Xi Jinping podczas szczytu Boao Forum dla Azji we wtorek ponownie opowiedział się za globalizacją i poradził Stanom Zjednoczonym oraz ich sojusznikom, by nie próbowali „rządzić innymi”. Jednocześnie wskazał, że wszystkie kraje winny zmierzać z komunistycznymi Chinami we „właściwym kierunku” ku „świetlanej przyszłości”.

Forum Boao, to zainicjowana przez 25 krajów azjatyckich i Australię organizacją non-profit, ułatwiająca spotkania liderów rządowych, biznesowych i akademickich z Azji oraz innych kontynentów.

Otwierając Forum, główny mówca, prezydent Xi Jinping podkreślił, że „prawdziwa przyjaźń zbliża ludzi, niezależnie od tego, jak bardzo są od siebie oddaleni”.

Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem: „Świat w transformacji: połączmy się, by wzmocnić globalne zarządzanie i rozwinąć współpracę w dziedzinie Szlaka i Pasa”.

Zdaniem Xi Jinpinga, pandemia i zachodzące zmiany w otoczeniu międzynarodowym, których „nie widziano od stulecia, wprowadziły świat w fazę płynności i transformacji”.

Dając radę, w jakim kierunku powinna zmierzać ludzkość, chiński prezydent wskazał, że kluczowa jest „pamięć o wspólnych interesach ludzkości i dokonywaniu odpowiedzialnych oraz mądrych wyborów”.

W opinii przywódcy komunistycznego państwa, „musimy chronić międzynarodowy system skoncentrowany na ONZ, zachować porządek międzynarodowy oparty na prawie międzynarodowym i podtrzymywać wielostronny system handlowy, którego rdzeniem jest Światowa Organizacja Handlu”.

Chiński przywódca podkreślił, że dalsza globalizacja i związana z nią integracja ekonomiczna jest „trendem historycznym nie do powstrzymania”, a „wznoszenie murów” lub „odłączanie” są sprzeczne z prawem ekonomii i zasadami rynkowymi”. Protekcjonizm – w jego opinii – zaszkodziłby wszystkim.

Prezydent Chin wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza ustępować ze swojej polityki, podkreślając, że już zmienił się międzynarodowy układ sił i domaga się, by cała społeczność międzynarodowa zaakceptowały Chiny nie jako wschodzące, lecz rzeczywiste supermocarstwo, które chce aktywnie decydować o kierunku rozwoju świata. To zdanie o „globalnym zarządzaniu”, które „powinno odzwierciedlać zmieniający się krajobraz polityczny i gospodarczy” jest wystarczająco wymowne.

We wcześniejszych istotnych przemówieniach przywódca komunistycznego państwa wielokrotnie podkreślał, że chce realizować założenia Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju.

Źródło: xinhuanet.com  pch24.pl