W dniu 26 kwietnia 2021 r. w Resurrection Manor Waterloo, zmarł śp. ks. Czesław Chmurzyński CR. Miał 89 lat, 70 lat życia zakonnego i 64 lata kapłaństwa.

(…)

Śp. ks. Czesław Chmurzyński był członkiem Rycerzy Kolumba. Ofiarnie działał w Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, której przez wiele lat był sekretarzem.

Specjalny rozdział w życiu i posłudze śp. ks. Czesława rozpoczął się w roku 1997, kiedy to mocno zaangażował się w ewangelizacyjne dzieło Radia Maryja. W roku 2000 stał się jednym z członków fundatorów Family of Radio Maria Canada, organizacji promującej zasady i nauczanie Kościoła katolickiego oraz propagującej wśród Polonii Radio Maryja i TV Trwam. Był skarbnikiem i sekretarzem tej organizacji. Przez wiele lat ofiarnie pełnił te obowiązki, czuwając nad sprawami administracyjnymi i duszpasterskimi organizacji, przyczynił się do wielkiego rozwoju działalności ewangelizacyjnej Radia Maryja a potem TV Trwam w Kanadzie.

W 2014 roku ks. Chmurzyński przeszedł na emeryturę do parafii św. Józefa w Brantford, a następnie przeniósł się do Resurrection Manor w Waterloo w 2018 r.

Śp. ks. Czesław Chmurzyński był kapłanem głębokiej wiary i pobożności. Przez lata prowadził kilka pielgrzymek. Jego posługa duszpasterska wpłynęła pozytywnie na życie jego uczniów, braci zakonnych, parafian, rodziny oraz słuchaczy Radia Maryja. Dał się też poznać jako kapłan ubogi, który w wielu sytuacjach, odmawiając sobie należnych uposażeń, wspomagał innych, będących w potrzebie.

Msza św. żałobna z powodu ograniczeń COVID-19 sprawowana będzie w późniejszym terminie. Modlitwy przy trumnie śp. ks. Czesława Chmurzyńskiego będą miały miejsce na cmentarzu Holy Sepulcher Cemetery w Burlington, ON.

Jacek Cydzik CSsR/radiomaryja.pl

całość tutaj