Akcja wyszczepiania nabiera w Toronto tempa

Kolejka do wyszczepiania w North York do Grandravine Community Centre nieopodal Keele St. Pomiędzy Sheppard a Finch

Dziękujemy Panu Sławkowi za nadesłanie