One Star Away – z Wołynia, przez Syberię do Indii i USA

Kindle: https://www.amazon.com/gp/product/B08KTVYPK7/
Paperback: https://www.amazon.com/One-Star-Away-Imogene-Salva/dp/B08L3NW8JZ/
Facebook Authors page: https://www.facebook.com/OneStarAwayNovel

Urodzona w Nowym Jorku i mówiąca płynnie po polsku córka Polki Józefiny Nowickiej wywiezionej wraz z rodziną do gułagu za koło polarne w ZSRS, wspomina historię swej mamy, która z Nieludzkiej Ziemi trafiła do polskiego sierocińca w Indiach w gościnę do maharadży Jama Sahiba
Jak czytamy w wikipedii, osiedle to od początku było przeznaczone dla polskich dzieci, którym udało się wydostać z terenu ZSRR razem z armią Andersa. Maharadża, oprócz osobistego wkładu finansowego i własnej pracy, nakłonił także Izbę Książąt Indyjskich, aby przyjęła na siebie dobrowolne zobowiązanie utrzymania pięciuset polskich dzieci do końca II wojny światowej. W Delhi został powołany Komitet Pomocy Dzieciom Polskim, na który składały się dobrowolne ofiary osób prywatnych oraz kwoty indywidualne zadeklarowane przez kilkudziesięciu maharadżów, którzy zobowiązali się do utrzymywania do końca wojny określonej liczby dzieci. Otworzono także rachunek bankowy pod nazwą „The Polish Children’s Account”, na którym zdeponowano wyjściową dotację w wysokości 50 tysięcy rupii. Znaczną sumę w wysokości 8500 rupii zebrał Indyjski Czerwony Krzyż.

Ponadto – niezależnie od swego zaangażowania w budowę osiedla – przez cały okres jego funkcjonowania wspierał dodatkowymi ofiarami pieniężnymi skromną kasę ośrodka. Powiedział dzieciom:

Nie uważajcie się za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz

Autorka Imogene Salva jest zafascynowana Polską. Książka One Star Away doskonale wpisuje się w wysiłki przywracania pamięci o polskich losach.
Zapraszamy do lektury i podzielenia się tą fascynującą książką ze swymi anglojęzycznymi przyjaciółmi. Jest to też niezbędny element wychowania naszej polskiej młodzieży poza granicami kraju