W trakcie pandemii rząd federalny przekazał ponad 9 milionów dolarów pomocy  ludziom, którzy zmarli przed wybuchem COVID-19, wynika z dokumentów – a majątki tych, którzy otrzymali pieniądze, nie będą musiały zwracać tych sum.

W czerwcu 2020 r. rząd liberalny ogłosił jednorazowe wypłaty w wysokości 600 dol. niepełnosprawnym Kanadyjczykom, aby pomóc w pokryciu kosztów pandemii COVID-19. W sumie 1,7 miliona Kanadyjczyków — żywych i umarłych — otrzymało fundusze w ramach tego programu.

Zasiłki zostały wypłacone również 4637 osobom z adresami poza Kanadą, ale nie podają one wartości pieniężnej całkowitej wypłaconej kwoty.

Informacje te są zawarte w odpowiedzi Biura Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego Kanady na interpelację Jamiego Schmale, konserwatywnego członka parlamentu z Ontario.

Pieniądze te zostały wypłacone osobom, które posiadały ważne zaświadczenie o przyznaniu ulgi podatkowej dla osób niepełnosprawnych z 2020 r. i od 1 lipca 2020 r. kwalifikowały się do różnych innych programów dla osób niepełnosprawnych, na przykład Veterans Affairs Canada lub Canada Pension Plan Disability.

Rząd twierdzi, że płatności dokonane na rzecz zmarłych miały miejsce, ponieważ rodziny zmarłych muszą zaktualizować informacje o swoich ukochanych w każdym departamencie lub programie rządowym –a być może tego nie zrobiły.
„W niektórych przypadkach informacje dla osób niepełnosprawnych mogły nie być aktualne, ponieważ rząd nie otrzymał zaktualizowanych danych osobowych danej osoby lub z powodu spóźnionego lub niekompletnego złożenia zeznań podatkowych” – czytamy w dokumencie.

Dokumenty mówią, że płatności w łącznej wysokości 9,2 miliona dolarów zostały dokonane dla 15 398 osób, które zmarły, ale kwalifikowały się do ulgi podatkowej dla osób niepełnosprawnych.

Rząd powiedział, że chociaż wszelkie nadpłaty dokonane w ramach programu „zostaną naliczone na rachunkach finansowych Departamentu Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego jako długi wobec Korony”, te jednorazowe świadczenia z tytułu COVID-19 wysyłane do zmarłych Kanadyjczyków nie będą odzyskiwane.

Rząd wyjaśnił, że ponieważ 2020 Disability Tax Credit jest ważna przez cały rok, „ich majątek kwalifikował się do otrzymania tej płatności”.