Ontario wprowadziło zmiany w zakresie szybkości, z jaką kierowca może przekroczyć dozwoloną prędkość na niektórych drogach, by było to uznane za brawurową jazdę, jedno z najcięższych wykroczeń drogowych

Zmiany wprowadzone na mocy ustawy Moving Ontario More Safely Act weszły w życie 1 lipca.

Od czwartku każdy, kto zostanie przyłapany na jeździe o 40 km/h lub więcej z przekroczeniem dozwolonej prędkości, gdzie maksymalna prędkość jest mniejsza niż 80 km/h, zostanie obciążony mandatami za brawurę.

Przed 1 lipca kierowcy musieliby zostać zatrzymani, za jazdę z prędkością powyżej 50 km/h.

Zasady obowiązujące na drogach lub autostradach, na których ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h lub więcej, pozostają takie same.

Kierowcy przyłapani na jeździe brawurowej będą teraz także mieli surowszą karę – 30-dniowe zawieszenie  prawa jazdy ze skutkiem natychmiastowym oraz 14-dniowym zatrzymanie pojazdu. Poprzednia kara wynosiła jeden tydzień.

Rząd Ontario wprowadza także cięższe kary po skazaniu kierowców za jazdę brawurową/kaskaderską.

W przypadku pierwszego wykroczenia – minimum od roku do trzech lat, za drugie wykroczenie minimum od 3 do 10 lat, w przypadku trzeciego wykroczenia dożywotnie zawieszenie, które może zostać skrócone w późniejszym terminie, który zostanie ustalony w drodze rozporządzenia, oraz za czwarte i kolejne wykroczenia, dożywotnie zawieszenie prawa jazdy.