Trillium Health Partners (THP) twierdzi, że plan wizyt przewiduje, że każdy pacjent może wyznaczyć dwóch gości i ma prawo do jednej zaplanowanej wizyty dziennie przez maksymalnie dwie godziny w godzinach od 10:00 do 22:00

Niezbędni goście wybierani są przez pacjenta jako osoby, które udzielają pacjentowi bezpośredniego wsparcia. Obaj goście mogą odwiedzać w tym samym czasie.

  Wszyscy odwiedzający muszą:

  • Zostać zidentyfikowani przez pacjenta
  • odpowiedzieć na pytania dotyczące objawów tak dokładnie, jak to możliwe, w tym potwierdzając: Brak objawów COVID-19 i brak bliskiego kontaktu z potwierdzonym pozytywnym przypadkiem COVID-19
  • Nie podróżować poza Kanadę w ciągu ostatnich 14 dni
  • Zawsze nosić maskę. Odwiedzający mogą nosić własne 3-warstwowe maski podczas pobytu w szpitalu, o ile nie są brudne. Maska zostanie również dostarczona wszystkim niezbędnym gościom podczas pobytu w szpitalu.
  • Często myć lub dezynfekować ręce
  • Zalogować się i wylogować w jednostce/oddziale w celu śledzenia kontaktów
  • Zachować fizyczny dystans co najmniej 2 metrów
  • Pozostać przy łóżku pacjenta i nie odwiedzać innych pomieszczeń klinicznych lub wspólnych, z wyjątkiem korzystania z publicznej ubikacji
  • Mieć co najmniej 14 lat,

Jeśli odwiedzający zachoruje po opuszczeniu szpitala, musi skontaktować się z jednostką/oddziałem, który odwiedził, jak również ze swoim lekarzem lub Telehealth Ontario.

Jeśli u gościa wystąpią objawy podobne do COVID lub/i wynik testu na COVID-19 będzie pozytywny w ciągu 14 dni od wizyty w szpitalu, musi skontaktować się z jednostką, którą odwiedził.