Radni Toronto zagłosowali za zmianą nazwy Dundas Street, która biegnie również przez Mississaugę, Oakville i Burlington. Zmienione mają być też inne nazwy miejsc publicznych, w których pojawia się nazwisko Henry’ego Dundasa, czyli np. nie będzie już Dundas Station albo Yonge-Dundas Square.
Khaled Iwamura z insauga.com zapytał burmistrz Bonnie Crombie o zmianę nazwy Dundas Street w Mississaudze. Pani burmistrz odpowiedziała, że decyzja w tej sprawie będzie trudna ze względu na potencjalne problemy dla właścicieli przedsiębiorstw zlokalizowanych przy Dundas Street i mieszkańców tej ulicy.
Henry Dundas żył w XVIII wieku, był szkockim politykiem, który opóźnił zniesienie niewolnictwa przez Wielką Brytanię i 15 lat. Burmistrz Toronto John Tory stwierdził, że Dundas nigdy nie był w Kanadzie i nie widzi powodu, dla którego miasto miałoby upamiętniać jego politykę. Powiedział, że radni podjęli dobrą decyzję, która ma służyć temu, by miasto było inkluzywne i odpowiadało wartościom jego różnorodnych mieszkańców. Przyznał też, że to dopiero pierwszy krok z wielu, które jeszcze nastąpią.
Toronto ma zorganizować konsultacje społeczne w sprawie nadania nowej nazwy ulicy Dundas. Zbieranie opinii jest wstępnie planowane na drugi kwartał przyszłego roku. Za zorganizowaniem konsultacji było 17 radnych, a siedmiu głosowało przeciw.
Miasto obiecuje też, że w budżecie przewidzi dodatkowe fundusze na pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom, których będzie dotyczyć zmiana nazwy.