Miejsce pochodzenia to jest zawsze punkt odniesienia – w Mississaudze powstaje Klub Częstochowian – zaprasza nie tylko byłych mieszkańców.