Opublikowano Zarządzenie w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Celem niniejszej regulacji jest wypłacanie premii lekarzom POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności pacjentów przeciwko chorobie COVID-19.
W związku z zagrożeniem ponownego wzrostu zachorowalności na chorobę COVID-19 zachodzi konieczność zwiększenia tempa szczepień przeciwko tej chorobie w, w celu osiągnięcia jak największej odporności populacyjnej.

W związku z powyższym minister zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłacenie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dalej „POZ”), za osiągnięcie określonego poziomu wszczepienia populacji objętej opieką przez danego świadczeniodawcę.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Premie te mają zmotywować POZ do podjęcia działań zmierzających do zachęcenia osób objętych przez nie opieką w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, podlegających szczepieniom przeciwko chorobie COVID-19 (osoby powyżej 12 r.ż.), do poddania się temu szczepieniu. POZ będą mogły otrzymać premie cząstkowe po 30 września i po 31 grudnia 2021 r. oraz premię całościową za 2021 r.

zarządzenie z wartościami monetarnymi tutaj

za Medexpress NFZ