Wariant delta koronawirusa wydaje się powodować cięższą chorobę niż wcześniejsze warianty i rozprzestrzenia się tak łatwo jak ospa wietrzna, zgodnie z wewnętrznym federalnym dokumentem ujawnionym w USA

Dokument  CDC i uzyskany przez The Washington Post, mówi, że nowe badania sugerują, iż ludzie zaszczepieni mogą rozprzestrzeniać wirusa.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Dlaczego COVID-19 prawdopodobnie nigdy nie zostanie całkowicie wyeliminowany

Nowy wirus, przenosi się tak szybko, jak wirus przeziębienia.

Dokument przytacza kombinację ostatnio uzyskanych, wciąż nieopublikowanych danych z badań epidemii pokazujących, że zaszczepione osoby zakażone deltą mogą przenosić wirusa równie łatwo, jak osoby nieszczepione. Zaszczepione osoby zakażone deltą mają mierzalne miano wirusa podobne do osób nieszczepionych i zarażonych tym wariantem.

Naukowcy CDC byli na tyle zaniepokojeni nowymi badaniami, że agencja na początku tego tygodnia znacząco zmieniła wytyczne dla osób, zaszczepionych  jeszcze przed opublikowaniem nowych danych.

Dyrektor CDC Rochelle Walensky prywatnie poinformowała o tym członków Kongresu w czwartek, opierając się na materiałach zawartych w dokumencie.

Wśród 162 milionów zaszczepionych Amerykanów notuje się 35 000 objawowych infekcji tygodniowo.

Dokument przedstawia „wyzwania komunikacyjne” wywołane przypadkami u zaszczepionych osób, w tym obawy lokalnych wydziałów zdrowia dotyczące tego, czy szczepionki koronawirusowe są skuteczne.

Zadanie, przed którym stoi CDC – według dokumentu polega na tym, że należy nadal podkreślać udowodnioną skuteczność szczepionek w zapobieganiu poważnym chorobom i śmierci, jednocześnie przyznając, że łagodniejsze, przełomowe infekcje mogą nie być wcale tak rzadkie, a także, że zaszczepione osoby przenoszą wirusa.

Matthew Seeger, ekspert ds. komunikacji ryzyka z Wayne State University w Detroit, powiedział, że  „Wykonaliśmy świetną robotę, informując opinię publiczną, że są to cudowne szczepionki” „Prawdopodobnie wpadliśmy trochę w pułapkę nadmiernej pewności, która jest jednym z wyzwań każdej sytuacji komunikacji kryzysowej”.

za National Post