Zaszczepione osoby zarażone wariantem Delta wirusa sarscov-2 który powoduje COVID-19, mogą być tak samo zakaźne, jak  nieszczepieni  sugeruje  analiza z Public Health England (PHE).

Zbiega się to z niedawnym badaniem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobne wyniki zaobserwowano w Wisconsin.

„Niektóre wstępne odkrycia… wskazują, że poziomy wirusa u osób zarażonych Deltą, które zostały już zaszczepione, mogą być podobne do poziomów stwierdzonych u osób nieszczepionych” – stwierdza PHE w oświadczeniu.

„Może to mieć wpływ na zakaźność ludzi, niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni, czy nie” – dodał. „Jest to jednak wczesna analiza  i potrzebne są dalsze ukierunkowane badania, aby potwierdzić, czy tak jest”.

Wariant Delta, po raz pierwszy zidentyfikowany w Indiach, jest obecnie dominującym wariantem w Anglii.

W briefingu technicznym ( pdf ) opublikowanym 6 sierpnia, PHE stwierdza, że dane z testów NHS i monitorowania pokazują, że od 14 czerwca, gdzie dostępne są dane o wartościach progu cyklu (Ct), średnie i mediany najniższych wartości Ct są podobne między zaszczepionymi i osoby nieszczepione z wariantem Delta, „z medianą 17,8 dla nieszczepionych i 18,0 dla osób z 2 dawkami szczepionki”.

Wartość Ct to liczba cykli potrzebnych do wzmocnienia sygnału wirusa w próbce podczas przeprowadzania testu RT-PCR.

Dane bez podziału na wiek wskazują, że „chociaż szczepienie może zmniejszyć ogólne ryzyko zakażenia u danej osoby, po zakażeniu istnieje ograniczona różnica w mianach wirusa (i wartościach Ct) między osobami zaszczepionymi i nieszczepionymi” – mówi dokument PHE.

W niedawnym badaniu z Wisconsin  zaobserwowano podobny wynik.

Jednak odkrycia te są sprzeczne z wynikami niedawnego badania przeprowadzonego przez Imperial College London (ICL).

Badanie przeprowadzone przez ICL  stwierdza, że wśród wszystkich pozytywnych testów mediana wartości Ct wyniosła 27,6 dla zaszczepionych  i 23,1 dla nieszczepionych, co sugeruje, że osoby zaszczepione mają mniejsze prawdopodobieństwo przeniesienia wirusa na innych.

Szczepionki „mogą być mniej skuteczne” przeciwko odmianie lambda
W osobnym oświadczeniu PHE stwierdził, że „istnieją wstępne dowody laboratoryjne sugerujące, że szczepienie i wcześniejsza infekcja mogą być mniej skuteczne w zapobieganiu infekcji” wariantem Lambda (B.1.621).

„Jednak dane te są bardzo ograniczone i potrzebne są dalsze badania. Nie ma dowodów sugerujących, że jest on bardziej przenośny niż dominujący wariant Delta” – powiedział.

Według PHE Anglia ma 37 potwierdzonych przypadków wariantu Lambda.

Najnowsze oficjalne dane pokazują, że 88,9 procent dorosłych Brytyjczyków otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko wirusowi , a 74,1 procent otrzymało obie dawki.

Liczby przypadków w ostatniej fali zakażeń osiągnęły szczyt na podobnym poziomie jak w styczniu, ale liczba hospitalizacji i zgonów była znacznie niższa niż w ostatniej fali.

Obecnie nie ma długoterminowych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.