Rząd Ontario zaproponował skorzystanie z pomocy zewnętrznych mediatorów podczas negocjacji z prowincyjnym stowarzyszeniem optometrystów. Chodzi o umowę dotyczącą dzielenia kosztów badań. Ontario Association of Optometrists (OAO) zagroziło, że 1 września przestanie prowadzić badania wzroku pokrywane przez OHIP dla pacjentów w wieku od 0 do 19 lat i powyżej 65 lat oraz dla dorosłych z określonymi schorzeniami, jeśli prowincja nie zwiększy kwot refundacji.

OAO podaje, że obecnie rząd pokrywa tylko średnio 55 proc. kosztu badania w ramach OHIP. Kliniki optometryczne muszą więc dopłacać pozostałe 45 proc. Dlatego optometryści domagają się co najmniej wyrównania kosztów badań.

OAO zażądało od rządu otwarcia procesu negocjacji, tak jak ma to miejsce w przypadku kontraktow z innymi grupami zawodowymi związanymi z ochroną zdrowia. W maju przewodniczący OAO, dr Sheldon Salaba, powiedział, że strony spotkały się w grudniu i od tamtej pory rząd nie przedstawił żadnych propozycji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W końcu w ostatni piątek prowincja wydała oświadczenie o możliwości zaangażowania zewnętrznych mediatorów, dodając, że opometryści „rozważają tę opcję”.