Arcybiskup Henryk Hoser arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej zmarł w wieku 78 lat.

Arcybiskup Henryk Hoser zmarł w piątek w godzinach popołudniowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Miał 78 lat. 27 lipca biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński prosił o modlitewne wsparcie abp. Hosera, który w poważnym stanie ponownie znalazł się w szpitalu.

Pod koniec marca tego roku arcybiskup senior zaraził się koronawirusem. W Wielką Sobotę trafił do szpitala – powodem hospitalizacji były powikłania po COVID-19. Cztery lata temu przeszedł malarię. Emerytowany ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej był lekarzem i misjonarzem. Był też pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa. Jego zawołanie brzmiało: “Maior est Deus”, co znaczy “Bóg jest większy”. Pochodził ze sławnej rodziny przedwojennych ogrodników warszawskich.

– Z Maryją zwyciężymy każde zło i grzech który nas niszczy – mówił abp Henryk Hoser przed Cudownym Wizerunkiem w parafi św. Jana Pawła II w Radzyminie.
Urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. W 1944 r. rodzina Hoserów tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa, gdzie Henryk Hoser ukończył szkołę podstawową i Liceum im. Tomasza Zana. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując w 1966 r. dyplom z medycyny, a potem obejmując stanowisko asystenta.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W 1968 r. wstąpił do zgromadzenia pallotynów. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dziś.

Chcąc wyjechać na misje do Rwandy, w Paryżu przez rok uczęszczał na kursy języka rwandyjskiego i medycyny tropikalnej. W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc różne funkcje i stanowiska, m.in.: duszpasterza, proboszcza, animatora duszpasterstwa rodzinnego i organizatora formacji apostolstwa świeckich.

W 1978 r. założył w Kigali (Rwanda) Ośrodek Medyczno-Socjalny, którym kierował przez 17 lat, oraz Centrum Formacji Rodzinnej (Action Familiale). Przez kilka lat pełnił również funkcje sekretarza Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następnie Komisji Episkopatu ds. Rodziny. Na kilka lat został też wybrany przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali (BUFMAR), kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS i programu opieki psycho-medycznej i socjalnej chorych na AIDS.W 1994 r. został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod Specjalny Biskupów dla Afryki. Po wojnie domowej w 1994 r. w Rwandzie, na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim na Rwandę. W tym czasie w Rwandzie zabitych zostało trzech biskupów, a czwarty schronił się w Zairze (dzisiaj Demokratyczna Republika Konga) i nie mógł powrócić. Na dziewięć istniejących diecezji, aż cztery były wakujące. Ksiądz Hoser stanął przed zadaniem pomocy lokalnemu Kościołowi w podniesieniu się z tragedii wojny domowej. Piastował stanowisko 2 lata (do 1996 r.), do czasu, gdy w 1996 r. nowym nuncjuszem apostolskim w Rwandzie został abp Juliusz Janusz. W latach 1996-2003 pełnił funkcję przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji.

 

Był współzałożycielem i sekretarzem powstałej w 2001 r. Federacji Afrykańskiej Akcji Rodzinnej (Action Familiale). W 2004 r. został rektorem Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli i podjął pracę duszpasterską przy Wspólnocie Europejskiej. 22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Sakrę biskupią przyjął 19 marca 2005 r. z rąk kard. Crescenzio Sepe (współkonsekrujący: abp Stanisław Dziwisz i abp Thaddée Ntihinyurwa). Był pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa.

24 maja 2008 r. abp Henryk Hoser został mianowany przez papieża papieża Benedykta XVI biskupem diecezjalnym diecezji warszawsko-praskiej. Ingres odbył się 28 czerwca 2008 roku. W 2011 r. został honorowym obywatelem Warszawy.

Abp Hoser był ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej do 2017 r., gdy zastąpił go bp Romuald Kamiński. Po osiągnięciu wieku emerytalnego został mianowany przez Franciszka wizytatorem apostolskim w Medjugorje. Papież powierzył mu rozeznanie na miejscu sytuacji duszpasterskiej, organizacji warunków dla przybywających pielgrzymów oraz adresowanych do nich inicjatyw duszpasterskich.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył arcybiskupa Henryka Hosera Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Orderem Zasługi II klasy odznaczył go prezydent Portugalii. Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski przyznał mu odznaczenie: Zasłużony dla ochrony zdrowia.

za Gość Niedzielny