Przed wyborami federalnymi przypominamy podstawowe zasady głosowania.

Do głosowania uprawnieni są obywatele Kanady, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 rok życia oraz potwierdzą swoją tożsamość i adres. Osoby które nie posiadają dowodu tożsamości mogą zadeklarować na piśmie swój adres i swoją tożsamość oraz mieć kogoś ze swojego okręgu wyborczego, kto będzie mógł zagwarantować, że podane dane są prawdziwe. Jedna osoba może zagwarantować tylko za jedną osobę (wyjątkiem są tu ośrodki opieki długoterminowej).

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

 Elections Canada zaleca zwłaszcza w czasie pandemii, by z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować sobie sposób uczestnictwa w głosowaniu. Jest kilka możliwości:

  1. Głosowanie w dniu wyborów – odbywa się w dniu wyborów, w poniedziałek 20 września, w lokalu wyborczym, do którego dana osoba jest przypisana ze względu na miejsce zamieszkania. Lokale wyborcze będą otwarte przez 12 godzin (godziny zależne od strefy czasowej).
  2. Głosowanie w jednym z wyznaczonych wcześniej dni – w lokalu wyborczym właściwym dla miejsca zamieszkania między 9 rano a 9 wieczorem w dniach 10 września (piątek), 11 września (sobota), 12 września (niedziela) lub 13 września (poniedziałek).
  3. Głosowanie korespondencyjne – w tym celu do 14 września do godziny 6 wieczorem należy złożyć wniosek w dowolnym biurze Elections Canada lub przez internet. W tym przypadku głosowanie odbywa się według procedury specjalnej. Po złożeniu wniosku o głosowanie korespondencyjne, czyli możliwość skorzystania z procedury specjalnej, nie ma możliwości zmiany zdania i oddania głosu we wcześniejszym głosowaniu lub w dniu wyborów. Wypełnioną kartę do głosowania należy odesłać w załączonej kopercie, na której jest już wpisany adres. Za odesłanie karty do głosowania nie pobiera się opłaty pocztowej. Elections Canada musi ją otrzymać najpóźniej w dniu wyborów.
  4. Głosowanie w dowolnym biurze Elections Canada – takich biur w całym kraju jest ponad 500. Można w nich oddać głos dowolnego dnia przed godz. 6 wieczorem 14 września. Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 rano do 9 wieczorem, w soboty od 9 rano do 6 wieczorem, a w niedziele od 12 do 4 po południu. W tym przypadku też działa procedura specjalna.

Osoby posiadające kanadyjskie obywatelstwo mieszkające poza granicami Kanady głosują w sposób korespondencyjny. Po wypełnieniu wniosku (do wtorku 12 września do godz. 6 wieczorem) otrzymują pocztą zestaw do głosowania i odsyłają wypełnioną kartę (do poniedziałku 20 września, do godz. 6 wieczorem Eastern Time).