Na piwie u Benedyktynów

Opac­two Tyniec­kie pod Kra­ko­wem to klej­not pol­skiej wia­ry, kul­tu­ry i histo­rii war­to napić się tam piwa