Marszałek Małopolski Witold Kozłowski zapowiedział nowelizację uchwały, w której władze województwa deklarowały obronę rodziny przed ekspansją ideologii gender. Zapisy, pod pretekstem których Unia Europejska zagroziła zablokowaniem wypłat z funduszy regionalnych, mają zostać wkrótce usunięte.

 

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Marszałek zapowiedział, że projekt noweli zostanie zaprezentowany podczas kolejnej sesji sejmiku wojewódzkiego, czyli w najbliższy poniedziałek 27 września. Wcześniej, chcąc usatysfakcjonować Brukselę samorządowcy utworzyli już funkcję pełnomocnika oraz radę ds. rodziny i równości. „Zarząd województwa i klub radnych PiS liczą, że nowelizacja zadowoli Komisję Europejską, która uznała deklarację z 2019 r. za dyskryminującą mniejszości seksualne i poinformowała samorząd o możliwości wstrzymania unijnych funduszy” – czytamy w serwisie .

– Mam nadzieję, po różnych konsultacjach, że to definitywnie uspokoi proces konsultacji programu REACT-EU, jak również dalszych negocjacji dotyczących regionalnego programu operacyjnego – stwierdził na środowej konferencji marszałek. Podkreślił, że nowelizacja usunie „zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie zapisy dotyczące wrażliwych tematów, nieprecyzyjnych terminów, czyli dotyczących sprzeciwu wobec ideologii LGBT”.

– Utrzymaliśmy zapisy, może w innym kształcie, dla każdej małopolskiej rodziny i odwołanie się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego, ale i wielowiekowego umiłowania Polaków do wolności – zaznaczył Witold Kozłowski. Przypomniał on, że deklaracja została przyjęta w 2019 roku, między innymi w reakcji na niszczenie pomników i miejsc kultu religijnego.

„(…) sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny” – pisali wojewódzcy radni w deklaracji z kwietnia 2019 roku. Obiecywali również „wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia”.

Koalicja Obywatelska będzie dążyć nie do zmiany, a do całkowitego uchylenia deklaracji w obronie rodziny.

Przed tygodniem władze Małopolski odpowiedziały na szantaż Komisji Europejskiej w sprawie odebrania pięciu polskim regionom pieniędzy z programów wsparcia regionalnego o ile nie uchylą samorządowych kart praw rodziny. Województwo powołało wówczas pełnomocnika oraz radę ds. równego traktowania i praw rodziny. Eurokratom to jednak nie wystarczyło.

Na samorządy naciskał też rząd RP. Jak przypomina Polsat News, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda pisał do „prorodzinnych” władz lokalnych by przestrzegały „zasad wynikających z unijnych przepisów, w tym zasady zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne, światopogląd i orientację seksualną”.

Źródło: Polsat News