Pro­te­sty w Austra­lii dzi­siaj. Cał­ko­wi­ty blac­ko­ut w mediach a w Vic­to­rii nie dzia­ła­ją serwery