Prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed poinformował, że dotychczas na Białorusi zamknięto 23 z ponad setki polskich placówek oświatowych. Według Szweda placówki realizowały „politykę antypaństwową” przez „czczenie zbrodniarzy”.

„Prowadzili działania, które w żaden sposób nie były związane z celami i zadaniami określonymi przez ich dokumenty, nie odpowiadały one w żaden sposób ideologii naszego państwa, a de facto były nakierowane na działalność wywrotową. W końcu stworzyliśmy listę wszystkich polskich bandytów, którzy eksterminowali ludność cywilną” – powiedział prokurator generalny Białorusi w wyemitowanym na kanale ONT filmie „Параллель «Польша»”, który opowiada o „ludobójstwie Białorusinów, okrucieństwach Polaków w czasie II wojny światowej i próbie zamachu stanu w Mińsku”. Zaznaczył, że „edukacja i wychowanie dzieci powinno być pod ścisłą kontrolą państwa”.

Podczas Republikańskiej Rady Pedagogicznej na Białorusi Igor Karpienko skrytykował m.in. niepubliczne placówki edukacyjne, wśród których są polskie szkoły społeczne. Jedną z nich była zlikwidowana Polska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta w Brześciu, funkcjonująca przy Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego, którego szefową była polska działaczka Anna Paniszewa, represjonowana przez władze.Portal Znadniemna.pl zwraca uwagę, że wzmożona w ostatnich latach presja ze strony białoruskich władz na publiczne placówki z polskim językiem nauczania sprawiła, że nauczanie języka polskiego odbywa się obecnie głównie na kursach pozaszkolnych organizowanych przez niezależne polskie organizacje.

Szykany te dotyczyły nie tylko ZPB. Pragnące zachować anonimowość źródła poinformowały nas wówczas, że wizyta przedstawiciela grodzieńskiej prokuratury miała miejsce w piątek także w siedzibie głównej Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi. Stowarzyszenie to prowadzi w Grodnie największą na Białorusi szkołę społeczną nauczającą w języku polskim. Oprócz tego PMS utrzymuje bądź wspiera kilka mniejszych placówek oświatowych w innych miejscowościach.

Na Białorusi mieszka ponad 280 tys. etnicznych Polaków, którzy stanowią największą autochtoniczną społeczność kresowych Polaków.

za kresy.pl