Byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie otrzymali uprawnienia kombatantów – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oddajemy sprawiedliwość tym ludziom – mówi minister Marlena Maląg.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie otrzymali uprawnienia kombatantów. Oddajemy sprawiedliwość tym ludziom – mówi minister Marlena Maląg. Do obozu przejściowego w Pruszkowie kierowano ludność cywilną w trakcie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. Do tej pory byłym więźniom tego obozu nie przysługiwały uprawnienia kombatantów. Zmieniło to rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Teraz byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie uzyskują uprawnienia kombatantów. W ten sposób oddajemy im sprawiedliwość, pokazujemy, że państwo się o nich troszczy. To osoby w mocno podeszłym już wieku, którym należy się zadośćuczynienie za poniesione krzywdy” – mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

Osoby z uprawnieniami kombatantów mają prawo m.in. do dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego, ulg przy przejazdach określonymi środkami publicznego transportu kolejowego oraz autobusowego. Korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarskiego. Do tego dochodzi prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Mogą liczyć także na jednorazową lub okresową pomoc finansową, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy uznanie za okres składkowy okresu podlegania represjom z tytułu przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie