Andrzej Kumor w kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie, tym razem o uczy­nie­niu z wła­ści­cie­li restau­ra­cji wyko­naw­ców zarzą­dzeń antycovidowych