Radwanowice: Uroczystości poświęcenia Kresowej Drogi Krzyżowej

W Schronisko Radwanowice w Radwanowicach zakończyły się uroczystości poświęcenia Kresowej Drogi Krzyżowej. Poświęcenia dokonał ks. dr Henryk Zątęk z Węgierskiej Górki, kawaler Medalu Brata Alberta.

Droga Krzyżowa, która jest darem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, została przeniesiona ze Szczyrku do Radwanowic oraz na nowo zamontowana wysiłkiem pracowników i wolontariuszy Fundacja im. Brata Alberta oraz Miłośników Kresów Wschodnich z kraju i zagranicy.

W imieniu ofiarodawców głos zabrali europoseł Waldemar Tomaszewski / Valdemar Tomaševski z Wilna, dr Bogusław Rogalski z Gietrzwałdu na Warmii, Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza w Gliwicach, dr Elżbieta Brycka z Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz przedstawiciel Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Poniżej kontynuacja tekstu

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło pani wójt Gmina Zabierzów Elżbieta Burtan, pana wiceburmistrza Krzeszowice Witolda Kulczyckiego i pana wójta Gmina Jarocin Zbigniewa Walczaka. Więcej zdjęć i informacji   w artykule Bogdan Gancarz w Gość Krakowski oraz innych mediach.

Bóg zapłać dla wszystkich ofiarodawców i uczestników!

ks, Tadeusz Isakowicz-Zaleski

fot. Jolanta Ruszała