Nie­miec­ka poli­cja w akcji wobec prze­ciw­ni­ków szcze­pion­ko­we­go zamordyzmu.

Naj­wy­raź­niej pew­ne rze­czy ma się we krwi…


 

Reklama