Czy zapra­sza­jąc rodzi­nę i zna­jo­mych do domu pyta­my o sta­tus szcze­pień prze­ciw­ko Covid? Nasza son­da nas pol­skiej Pla­zie “Wisła” u zbie­gu Dixie i Burn­ham­thor­pe w Mississaudze.