Od Nowe­go Roku zaświad­cze­nia szcze­pion­ko­we będą mia­ły w Onta­rio wyłącz­nie postać kodów QR. Komen­tu­je Andrzej Kumor