Andrzej Kumor w swym kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie ostrze­ga przed mani­pu­la­cją i prowokacją.