Ela i Bog­dan Gajewscy

W ramach cyklu “Nasze losy” przed­sta­wia­my pp. Elę i Bog­da­na Gajew­skich i ich emi­gra­cyj­ną “przy­go­dę”