W sobotę 5 lutego część Konwoju Wolności przybyła do Mississaugi