Minister spraw wewnętrznych Ontario  Sylvia Jones przedłożyła w poniedziałek w legislaturze prowincji ustawę Keeping Ontario Open for Business Act

Tymczasem premier Doug Ford udał się do Waszyngtonu, aby poprawić wizerunek swojej prowincji jako wiarygodnego partnera handlowego USA

Jones powiedział, że ustawa – która utrwala kilka środków nadzwyczajnych wprowadzonych przez prowincję w celu rozproszenia protestujących przeciwko nakazom szczepień w Windsor i Ottawie – chronić będzie miejsca pracy zależne od handlu a gospodarkę przed zakłóceniami, takimi jak zamykanie zakładów i problemy z łańcuchem dostaw.

„Nasz rząd koncentruje się na bezpieczeństwie publicznym i zapewnieniu, że ludzie i towary mogą swobodnie przemieszczać się przez nasze   granice” – powiedział Jones.

Ustawa daje policji możliwość karania protestujących na drogach  zawieszenia praw jazdy i pozwoleń na pojazdy, przejmowania tablic rejestracyjnych, gdy pojazd jest używany w nielegalnej blokadzie oraz usuwania i przechowywania obiektów składających się na nielegalną blokadę.

Również w poniedziałek Ontario ogłosiło, że 96 milionów dolarów zostanie przeznaczone na ulepszone szkolenia dla policji, wzmocnienie zarządzania kryzysowego policji, utworzenie stałego zespołu reagowania kryzysowego OPP i zakup pojazdów holowniczych.

Nowe przepisy umożliwią prowincji reagowanie  na zakłócenia krytycznej infrastruktury granicznej bez ogłaszania stanu wyjątkowego.