Fran­ci­szek Stroń­ski od 35 lat bie­ga w mara­to­nach, w nie­dzie­lę 1 maja w Mara­to­nie Toron­toń­skim zajął czwar­te miej­sce. Roz­ma­wia­my w Eto­bi­co­ke Cre­ek Park